تفسیر شگفت‌انگیر معاون اجرایی رییس‌جمهور از اقتصاد مقاومتی: پای فروشگاههای زنجیره ای آمریکا را به ایران باز کنید +سند معاون اجرایی رییس جمهر در نامه...