ماه: آوریل 2016

دلیل کندی صادرات نفت چیست؟

دلیل کندی صادرات نفت چیست؟رویترز با اشاره به اینکه ۲ محموله نفت ایران در راه اروپاست نوشت اکثر صادرات ایران از محل ذخایر است تا...

نرخ تورم آلمان دوباره منفی شد

نرخ تورم آلمان دوباره منفی شدنرخ تورم بزرگترین اقتصاد منطقه یورو یعنی آلمان در ماه جاری میلادی منفی اعلام شد. نرخ تورم آلمان دوباره منفی...

روی خوش نفت به بودجه 95

روی خوش نفت به بودجه 95کار بررسی بودجه سال 95 کل کشور که به پایان رسید،حالا این جدول درآمدها و هزینه هاست که پیش روی...