ماه: جولای 2016

سعودی ها نقره داغ شدند!

سعودی ها نقره داغ شدند!ضرر ۱۴ میلیارد دلاری بازار سهام عربستان بازار سهام عربستان سعودی با ۱۴ میلیارد دلار ضرر برای دومین هفته متوالی شاهد...

قتل و سر بریدن برای 900 تومان

قتل و سر بریدن برای 900 تومانبحثی میان بقال و زن و شوهر مشتری منجر شد که بقال سر مرد را ببرد و زن را...

اولتیماتوم زنگنه به پتروشیمی ها

اولتیماتوم زنگنه به پتروشیمی هامعاون وزیر نفت در اولتیماتومی به شرکت‌های پتروشیمی، اعلام کرد: بر اساس بخشنامه جدید وزیر نفت خوراک صنایع پتروشیمی که الزامات...

جابه‌جایی قدرت در بورس!

جابه‌جایی قدرت در بورس!تعامل نهاد ناظر با بازار در دوره شاپور محمدی می‌تواند حتی از دوره محمد فطانت نیز بیشتر و بهتر باشد… او بیشتر...