تفسیر شگفت‌انگیر معاون اجرایی رییس‌جمهور از اقتصاد مقاومتی: پای فروشگاههای زنجیره ای آمریکا را به ایران باز کنید +سند

تفسیر شگفت‌انگیر معاون اجرایی رییس‌جمهور از اقتصاد مقاومتی: پای فروشگاههای زنجیره ای آمریکا را به ایران باز کنید +سند

معاون اجرایی رییس جمهر در نامه ای، از وزیر صنعت خواسته است در ادامه دیدگاههای خود برای اجرای “سیاست های اقتصاد مقاومتی”، برنامه مشوق برای ایجاد فروشگاههای بزرگ و زنجیره ای در ایران را فراهم کند.

استخدام

تکنولوژی جدید

اپدیت نود32