آخرین خبرها از کارخانه‌های “ارج”، “پارس‌الکتریک” و “آزمایش”

آخرین خبرها از کارخانه‌های “ارج”، “پارس‌الکتریک” و “آزمایش”
رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت: تعطیلی کارخانه “ارج” قابل تایید است و کارخانه “پارس الکتریک” از چهار – پنج سال اخیر تولید ندارد و کاخانه ” آزمایش” نیز از ۱۵ سال پیش با مشکل مواجه است که اکنون نبش قبر شده است.

آخرین خبرها از کارخانه‌های “ارج”، “پارس‌الکتریک” و “آزمایش”

رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت: تعطیلی کارخانه “ارج” قابل تایید است و کارخانه “پارس الکتریک” از چهار – پنج سال اخیر تولید ندارد و کاخانه ” آزمایش” نیز از ۱۵ سال پیش با مشکل مواجه است که اکنون نبش قبر شده است.
آخرین خبرها از کارخانه‌های “ارج”، “پارس‌الکتریک” و “آزمایش”

استخدام