آخرین خبرها از کارخانه‌های “ارج”، “پارس‌الکتریک” و “آزمایش”رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت: تعطیلی کارخانه “ارج” قابل تایید است و کارخانه “پارس الکتریک” از چهار...