پایان گروگانگیری 200 میلیونی در یک ویلا

پایان گروگانگیری 200 میلیونی در یک ویلا
زنی از مهاجران افغان اوایل این ماه با مراجعه به کلانتری 113 مولوی تهران به مأموران گفت شوهر 50 ساله‌اش هنگام صبح به قصد رفتن به محل کارش از خانه خارج شده و پس از آن، ناپدید شده و تلفن همراهش هم خاموش است.

پایان گروگانگیری 200 میلیونی در یک ویلا

زنی از مهاجران افغان اوایل این ماه با مراجعه به کلانتری 113 مولوی تهران به مأموران گفت شوهر 50 ساله‌اش هنگام صبح به قصد رفتن به محل کارش از خانه خارج شده و پس از آن، ناپدید شده و تلفن همراهش هم خاموش است.
پایان گروگانگیری 200 میلیونی در یک ویلا

ساخت بنر