شرایط بازار کار حساس است

شرایط بازار کار حساس است

وزیر کار با تاکید بر شرایط حساس بازار کار و اشتغال کشور گفت: توسعه آموزش‌های مهارتی باید منجر به کاهش نرخ بیکاری شود.

آهنگ جدید

دانلود سریال

بکلینک