معاملات خردادماه مسکن تهران +جدول

معاملات خردادماه مسکن تهران +جدول
بر اساس اطلاعات خام معاملات مسکن 4 هزار و 178 مورد خرید و فروش در 11 روز ابتدای خردادماه در شهر تهران انجام شده است.

معاملات خردادماه مسکن تهران +جدول

بر اساس اطلاعات خام معاملات مسکن 4 هزار و 178 مورد خرید و فروش در 11 روز ابتدای خردادماه در شهر تهران انجام شده است.
معاملات خردادماه مسکن تهران +جدول

ganool review