وام ۵۰ میلیون قرض‌الحسنه برای خانه‌های فرسوده تهران

وام ۵۰ میلیون قرض‌الحسنه برای خانه‌های فرسوده تهران

رئیس سازمان نوسازی شهر تهران گفت: شرکت عمران و بهسازی شهری ایران مسئولیت تعیین نحوه تخصیص تسهیلات بافت فرسوده به واحدهای مسکونی آسیب‌دیده شهر تهران را به سازمان نوسازی شهر تهران واگذار کرده است.

روزنامه ایران

دانلود موزیک

خبرگذاری اصفحان