مسکن تا سال آینده گران نمی‌شود

مسکن تا سال آینده گران نمی‌شود
رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با بیان اینکه مردم نگران افزایش قیمت در اجاره بها و خرید و فروش مسکن نباشند، گفت: مسکن تا اواسط سال 96 گران نمی‌شود.

مسکن تا سال آینده گران نمی‌شود

رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با بیان اینکه مردم نگران افزایش قیمت در اجاره بها و خرید و فروش مسکن نباشند، گفت: مسکن تا اواسط سال 96 گران نمی‌شود.
مسکن تا سال آینده گران نمی‌شود

wolrd press news