عرضه کارتی بنزین متوقف می‌شود

عرضه کارتی بنزین متوقف می‌شود

وزیر نفت از آمادگی ایران برای مذاکره با عربستان سعودی به منظور همگرایی بیشتر در بازار نفت خبر داد و اعلام کرد: این وزارتخانه دنبال توقف عرضه کارتی بنزین است.

فیلم سریال آهنگ

بازی آزاد

مجله اتومبیل