مرگ بیش از ۸۸۰ مهاجر طی هفته گذشته

مرگ بیش از ۸۸۰ مهاجر طی هفته گذشته
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل اعلام کرد طی هفته گذشته بیش از ۸۸۰ مهاجر بر اثر غرق شدن قایق در دریای مدیترانه جان خود را از دست داده‌اند.

مرگ بیش از ۸۸۰ مهاجر طی هفته گذشته

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل اعلام کرد طی هفته گذشته بیش از ۸۸۰ مهاجر بر اثر غرق شدن قایق در دریای مدیترانه جان خود را از دست داده‌اند.
مرگ بیش از ۸۸۰ مهاجر طی هفته گذشته

فانتزی