جدول بیکاری ۳۰ استان به روایت مرکز آمار

جدول بیکاری ۳۰ استان به روایت مرکز آمار

گزارش جدید مرکز آمار بیانگر افزایش ۰.۲ درصدی نرخ بیکاری در پاییز ۹۴ به ۱۰.۷درصد است. نرخ بیکاری در نقاط شهری ۱۱.۷ درصد و نقاط روستایی ۸.۱درصد اعلام شده است.

دانلود فیلم و سریال تلویزیونی

خرم خبر

دانلود فیلم خارجی