جزییات وام ١٠٠‌ میلیونی بدون سپرده

جزییات وام ١٠٠‌ میلیونی بدون سپرده
به‌ تازگی یکی از بانک‌ها طرح واگذاری اعتباری خودروهای داخلی را در دستور کار خود قرار داده و برای آن تسهیلات تا سقف صد ‌میلیون تومان پرداخت می‌کند.

جزییات وام ١٠٠‌ میلیونی بدون سپرده

به‌ تازگی یکی از بانک‌ها طرح واگذاری اعتباری خودروهای داخلی را در دستور کار خود قرار داده و برای آن تسهیلات تا سقف صد ‌میلیون تومان پرداخت می‌کند.
جزییات وام ١٠٠‌ میلیونی بدون سپرده