درآمد گردشگری ترکیه در سراشیبی سقوط

درآمد گردشگری ترکیه در سراشیبی سقوط

آمارها نشان می‌دهد، درآمد صنعت گردشگری ترکیه در سال گذشته میلادی 8.3 درصد تنزل کرده است.

عکس

free download movie

نخبگان