انتقاد جراره از واگذاری صنعت بزرگ آلومینیوم

انتقاد جراره از واگذاری صنعت بزرگ آلومینیوم

نماینده مردم بندرعباس در اخطاری نسبت به واگذاری تبعیض آمیز صنعت آلومینیوم این شهرستان انتقاد کرد.

دانلود آهنگ موزیک ترانه

world war news

بکلینک