پیشنهاد کاهش ۲ میلیون تنی ذخایر گندم

پیشنهاد کاهش ۲ میلیون تنی ذخایر گندم

مقام مسئول شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی با بیان “اجرای برجام از ریسک تامین کالاهای استراتژیک می‌کاهد” گفت: وزارت جهاد‌ کشاورزی دنبال آن است که سقف مصوبه ذخایر استراتژیک گندم را دوباره کاهش دهد، زیرا هزینه نگهداری این محصول در کشور بالا است.

فیلم سریال آهنگ

گوشی

بك لينك