صادرات شیرینی ایران به کانادا و استرالیا

صادرات شیرینی ایران به کانادا و استرالیا

رئیس اتحادیه دارندگان قنادی، شیرینی فروش وکافه قنادی گفت: نه تنها برای تامین شیرینی شب عید مشکلی نداریم بلکه برنامه پایان سال ما صادرات شیرینی خشک ایرانی به کانادا و استرالیا است.

سپهر نیوز

مد روز

کانون نماز