هجوم میوه‌های ترک به بازار ایران

هجوم میوه‌های ترک به بازار ایران

رئیس اتحادیه میوه و سبزی گفت: در حال حاضر لیموترش پاکستانی، پرتقال مصری، نارنگی پاکستان، گلابی چینی، شاه بلوط، کدو حلوایی، شبرنگ و آلوی ترکیه، انگور شیلی و سیر چینی در بازار میوه یافت می‌شود.

مرکز فیلم

خبرگذاری اصفحان

باران فیلم