شورای نگهبان لایحه “بودجه ۹۵” را تایید کرد

شورای نگهبان لایحه “بودجه ۹۵” را تایید کرد
شورای نگهبان لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

شورای نگهبان لایحه “بودجه ۹۵” را تایید کرد

شورای نگهبان لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
شورای نگهبان لایحه “بودجه ۹۵” را تایید کرد

خرید بک لینک

آهنگ جدید