وزیر نفت دستور العمل ارزیابی “برندها” را ابلاغ کرد

وزیر نفت دستور العمل ارزیابی “برندها” را ابلاغ کرد
وزیر نفت دستورعمل نحوه ارزیابی شرکتهای ‌صاحب صلاحیت معتبر (برند) برای توزیع فرآورده‌های نفتی و CNG را به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ابلاغ کرد.

وزیر نفت دستور العمل ارزیابی “برندها” را ابلاغ کرد

وزیر نفت دستورعمل نحوه ارزیابی شرکتهای ‌صاحب صلاحیت معتبر (برند) برای توزیع فرآورده‌های نفتی و CNG را به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ابلاغ کرد.
وزیر نفت دستور العمل ارزیابی “برندها” را ابلاغ کرد

اپدیت نود32

پرس نیوز