روند فصلی نرخ‌های ارز رسمی و بازار آزاد +جدول

روند فصلی نرخ‌های ارز رسمی و بازار آزاد +جدول
شکستن سرعت افزایش نرخ ارز، کاهش نوسانات و توقف روند افزایش سایر قیمت‌ها به تبع آن، از اهدافی بود که دولت یازدهم برای دستیابی به آن با مشکلات عدیده‌ای مواجه بود.

روند فصلی نرخ‌های ارز رسمی و بازار آزاد +جدول

شکستن سرعت افزایش نرخ ارز، کاهش نوسانات و توقف روند افزایش سایر قیمت‌ها به تبع آن، از اهدافی بود که دولت یازدهم برای دستیابی به آن با مشکلات عدیده‌ای مواجه بود.
روند فصلی نرخ‌های ارز رسمی و بازار آزاد +جدول