وام جعاله مسکن ۲۰ میلیون تومان شد

وام جعاله مسکن ۲۰ میلیون تومان شد

معاون وزیر راه و شهرسازی از موافقت این وزارتخانه با پیشنهاد بانک مسکن به بانک مرکزی برای افزایش مبلغ وام جعاله مسکن از ۱۰ به ۲۰ میلیون تومان خبر داد.

فیلم سریال آهنگ

استخدام

ورزش و زندگی