جزئیات جدید از پرونده بزرگ قاچاق در کشور

جزئیات جدید از پرونده بزرگ قاچاق در کشور
سخنگوی مرکزی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: مرجع قضایی، تعداد این کانتینرها را با توجه به اسناد و مدارکی که در اختیارش قرار گرفته 111 مورد اعلام کرده است.

جزئیات جدید از پرونده بزرگ قاچاق در کشور

سخنگوی مرکزی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: مرجع قضایی، تعداد این کانتینرها را با توجه به اسناد و مدارکی که در اختیارش قرار گرفته 111 مورد اعلام کرده است.
جزئیات جدید از پرونده بزرگ قاچاق در کشور