تخفیف و معافیت‌های جدید مالیاتی ممنوع شد

تخفیف و معافیت‌های جدید مالیاتی ممنوع شد

دولت در لایحه برنامه ششم توسعه هر گونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی جدید طی برنامه را ممنوع کرد.

فیلم سریال آهنگ

تکنولوژی جدید

خرید بکلینک