آغاز پرداخت قسطی مطالبات گندم‌کاران

آغاز پرداخت قسطی مطالبات گندم‌کاران
کمتر از یک ماه تا پایان فصل برداشت و خرید تضمینی گندم به عنوان استراتژیک‌ترین محصول کشاورزی باقی مانده که بیش از ۵۰ درصد مطالبات کشاورزان بابت فروش گندم به دولت باقی مانده است اما معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که از فردا – شنبه – مطالبات کشاورزان در مراحل مختلف پرداخت می‌شود. همچنین وزیر کشاورزی برای صادرات گندم و آرد مجوز داده است.

آغاز پرداخت قسطی مطالبات گندم‌کاران

کمتر از یک ماه تا پایان فصل برداشت و خرید تضمینی گندم به عنوان استراتژیک‌ترین محصول کشاورزی باقی مانده که بیش از ۵۰ درصد مطالبات کشاورزان بابت فروش گندم به دولت باقی مانده است اما معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که از فردا – شنبه – مطالبات کشاورزان در مراحل مختلف پرداخت می‌شود. همچنین وزیر کشاورزی برای صادرات گندم و آرد مجوز داده است.
آغاز پرداخت قسطی مطالبات گندم‌کاران