خانه‌های متری یک میلیون تومان در تهران

خانه‌های متری یک میلیون تومان در تهران

در برخی نقاط شهر تهران می‌توان خانه‌هایی با ارزش یک میلیون تومان در هر متر مربع پیدا کرد.

اخبار

دانلود فیلم

خرید غذا