نمایش نسخه جدید پیکاپ «F – ۱۵۰» +عکس دومین خودروساز بزرگ ایالات متحده موفقیت های بسیاری را به کمک پیکاپ F – ۱۵۰ کسب کرده...