بدهی «1300 میلیارد تومانی» بانک ایران زمین به بانک مرکزی/ موجودی نقد صندوق و خودپردازهای شعب بانک “بیمه حوادث” ندارند! +سند هم اکنون سهام داران...