تصاویر/ بعد از‌ ویروس، خودرو “زیکا” هم به بازار آمد شرکت هندی تاتاموتورز نام مدل جدید خودرو تولیدی خود را با توجه به گسترش ویروس...