جزییات محکومیت «45 میلیون لیتری» شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی +سندشرکت نفت پارس از جمله شرکت وابسته به گروه تدبیر انرژی است که این گروه...