ارز “تک” نرخی می‌شود؟باز شدن دست بانک ها در بازار آزاد ارز به اعتقاد برخی کارشناسان نخستین گام در راستای تک نرخی کردن ارز است...