خودکشی 130 عضو یک شبکه اجتماعیبیش از ۱۰۰ عضو نوجوان یک شبکه اجتماعی محبوب در روسیه طی ۶ ماه گذشته خودکشی کرده‌اند. خودکشی 130 عضو...