امضای تفاهم نامه میان “هما” و “لوفت هانزا” تفاهم ناهم همکاری های شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی(هما) و گروه شرکت های هواپیمایی لوفت هانزا در پنج...