صندوقی برای 100000000000000 تومانصنعت حمل‌ونقل ایران با توجه به محدودیت‌های جدی که در حوزه تامین مالی پروژه‌های زیرساختی در طول سال‌های گذشته تجربه کرده نیاز...