قلیان از 10 تا 100 هزار تومان درب منزل!عرضه قلیان در سفره خانه ها جای خود را به قلیان های تلفنی داده و افراد تنها...