تقویت ۱۱۷پله‌ای شاخص کل بورسبازار سهام امروز شاهد کاهش محسوس حجم و ارزش معاملات روزانه نقدی سهام نسبت به روزهای قبل بود و به لطف...