۱۱۴ هواپیمای جدید دست‌دوم اماراتی نیست معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری گفت، هواپیماهای جدیدی که قرار شد بخریم، هم نو و هم دست دوم اما...