جریمه ۱۱میلیاردی برای قاچاقچی خودروهای لوکس مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس جزئیات 4 حکم صادر شده در تعزیرات حکومتی این استان را اعلام کرد. دانلود...