رشد ۱۰۰درصدی قیمت گوجه‌ دریک هفتهقیمت گوجه فرنگی درسطح خرده فروشی تا ۴ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت اما رئیس اتحادیه فرشندگان میوه و...