عکس/ راز جوان ماندن «کیمیا» فاش شد طرح روزنامه قانون درباره انتقاداتی که به گریم ضعیف بازیگر نقش کیمیا شده است را می بینید: تلگرام...