قیمت سیگار در کشورهای مختلف جهان و ایران +نمودارگفته می‌شود سالانه 5هزار و 600میلیارد نخ سیگار در دنیا مصرف می‌شود که تجارتی معادل 330میلیارد دلار...