عکس/ «ميترا حجار» در اتاق گريم باصفا ميترا حجار با انتشار اين عکس در اينستاگرامش نوشت: «چرا همش ياد گرفتيم از نبود امکانات در سينما...