عکس/ دختر بانمک «مهدي سلطاني» مهدي سلطاني که در سريال کيميا نقش شهرام را بازي مي کرد اين عکس از دخترش را در اينستاگرام منتشر...