بخشنامه سازمان مدیریت به همه وزارتخانه‌ها درباره «ممنوعیت مداخله کارمندان در معاملات دولتی» +سندبر این اساس، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در بخشنامه ای...