نصاویر/ «فیات»، اولین وانت خود را روانه بازار کرد خودروساز ایتالیایی از اولین وانت خود با نام «تورو» رونمایی کرد. آهنگ جدید اتومبیل تلگرام...