حکایت بازیکنی که روزی ۱۹۲ میلیون تومان دستمزد می‌گیرد! +عکسگران‌قیمت‌ترین بازیکن فوتبال جهان با دریافت حقوقی روزانه ۱۹۲ میلیون تومان، ساعتی ۸ میلیون تومان از...