ساخت لکسوس با ۱۷۰۰ قطعه مقوا +عکس شرکت بزرگ لکسوس با ۱۷۰۰ قطعه مقوا، نسخه‌ای مقوایی از IS را با دست ساخته و موتوری الکتریکی...