واقعیت ماجرای بریدگی گونه نوزاد اصفهانی چیست؟! +عکسرئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جزئیات دقیق اتفاق بریدگی گونه نوزاد اصفهانی را شرح داد؛ ماجرایی که پس...